نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1400/03/31
کل خالص ارزش دارائی ها 51,456,768,281,639 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,003,150 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,027,116 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,004,536 ریال
تعداد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری 25,963 نفر
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 51,295,152

تاریخ آغاز فعالیت:

1391/01/26

مدیر صندوق:

شركت سبدگردان سهم آشنا

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي رازدار

مدیر ثبت:

كارگزاري سهم آشنا (سهامي خاص)

مدیران سرمایه گذاری:

سحر باقري، مسعود شرفي، زينب حاجي زاده هريس

حسابرس:

موسسه حسابرسي بيات رايان