بازار سرمایه، اتوماسیون اداری

English
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/02/03
کل خالص ارزش دارائی ها 6,987,369,191,574 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,005,442 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,006,886 ریال
تعداد دارندگان واحدهای سرمایه‏ گذاری
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 6,949,552

صندوق سرمایه‌گذاری امین آشنا ایرانیان

تاریخ آغاز فعالیت:

1391/01/26

مدیر صندوق:

كارگزاري سهم آشنا (سهامي خاص)

متولی صندوق:

مؤسسه حسابرسي بهمند

ضامن نقد شوندگی:

بانك حكمت ايرانيان (سهامي عام)

مدیر ثبت:

كارگزاري سهم آشنا (سهامي خاص)

مدیران سرمایه گذاری:

مهتاب داورزاده، علي اسكندري، ساناز ذبيحي طاري

حسابرس:

موسسه حسابرسي رازدار

نمودار‌ها