Menu

اهداف

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش مي‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته‌شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادي سرمایه‌گذاران دارد:

  • هزینه بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوري و تحليل اطلاعات و گزينش سبد بهينه اوراق بهادار بین همه سرمایه‌گذاران تقسيم مي‌شود و سرانه هزینه هر سرمایه‌گذ‌ار کاهش می‌یابد.
  • صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، كليه حقوق اجرايي مربوط به صندوق از قبيل دريافت سود سهام و كوپن اوراق بهادار را انجام مي‌دهد و در نتيجه سرانه هزینه هر سرمایه‌گذ‌ار برای انجام سرمايه‌گذاري کاهش می‌یابد.
  • امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذ‌اری کاهش می‌یابد.
  • مدیریت حرفه ای صندوق و شناخت کامل ابزارهای مالی موجود در نظام بانکی و بازار سرمایه.
  • بالا بودن قدرت چانه زنی صندوق به علت بالا بودن حجم سرمایه.
  • قدرت خرید اوراق درآمد ثابت به کسر ازبازار.
  • عدم محدودیت از نظر زمانی و حجم پول برای سرمایه گذار و عدم وجود نرخ شکست سود در صورت ابطال زودهنگام.

الزامات سرمایه گذاری

امید نامه صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان

3-2- این صندوق از نوع صندوق سرمایه گذای در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیش بینی سود است و اکثر وجوه خود را صرف خرید اوراق بهادار موضوع بند های 2-2-1 یا سپرده گذاری 2-2-2 موضوع بند 2-2-3 میکند.در طول عمر صندوق حد نصاب های زیر بر اساس ارزش روز دارایی های صندوق رعایت می شود:حد نصاب ترکیب دارایی های صندوق های سرمایه گذاری "در اوراق بهادار با درآمد ثابت"
ردیف  موضوع سرمایه گذاری توضیحات
1 سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی حداقل 75% از کل دارایی های صندوق
1-1 اوراق بهادار با درآمد ثابت دارای مجوز انتشار از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار حداقل 30% از کل دارائی های صندوق
2-1 گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی حداکثر 60% از کل دارایی های صندوق
3-1 اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر حداکثر 40% از کل داراییهای صندوق
4-1 اوراق بهادار تضمین شده توسط یک ضامن حد اکثر 30% از کل دارایی های صندوق
2 سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده در بورس  حداقل  5% و حداکثر20% ار کل دارایی های صندوق
1-2 سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر حداکثر 5% از سهام و حق تقدم سهام منتشره ناشر
2-2 سهام و حق تقدم سهام منتشره ازطرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهام حداکثر 5% از کل دارایی های صندوق
3-2 سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندی شده در یک صنعت   حداکثر 5% از کل دارایی های صندوق
4-2 سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بازار اول و دوم فرابورس ایران حداکثر 5% از کل دارایی های صندوق
5-2 اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام حداکثر 5%  از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق
6-2 اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام حداکثر 10% از تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه گذاری صندوق در سهام
7-2 سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس ها حداکثر 5% از کل دارایی های صندوق
3 واحد های سرمایه گذای "صندوق های سرمایه گذاری" حداکثر 5% از کل دارایی های صندوق و تا سقف30% از تعداد واحد های صندوق سرمایه پذیر که نزد سرمایه گذران می‌باشد

منظور از سرمایه گذاری صندوق ها در صندوق های سرمایه گذاری، آن دسته از صندوق های سرمایه گذاری است که مطابق مقررات، ابلاغیه ها، اطلاعیه ها و بخشنامه های سازمان امکان سرمایه گذای صندوق در آن ها وجود دارد

دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان